?

Log in

No account? Create an account
Les Photos Pittoresques. [entries|friends|calendar]
LES PHOTOS PITTORESQUES

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[06 Dec 2005|12:20pm]

delftje

Nieuw Zeeland 


+4Collapse )

(1) de photos

[15 Aug 2005|11:17am]

mywindow
~~~~~Collapse )
(6) de photos

[14 Jul 2005|08:24am]
bestemming
Zodat jullie het even weten; ik WAS halverwege en nu ben ik bestemming.

Wat denken jullie..
Zullen we Pittoresque_ nieuw leven inblazen?
(22) de photos

foto... [03 Jul 2005|04:20pm]

flim_
...dumpCollapse )
(14) de photos

x posted. [22 Jun 2005|02:26am]

chaosmo
[Windows Media Player | 08_Turbonegro_-_Prince_Of_The_Rodeo.mp3]


Image hosted by Photobucket.com

.
(6) de photos

[21 Jun 2005|06:33pm]

puur_vergif
[ mood | busy ]

Van niets tot nog steeds niets...!Collapse )

(13) de photos

//RATB [21 Jun 2005|03:46pm]

lieke
rock around the bridgeCollapse )
(8) de photos

[21 Jun 2005|03:41pm]

snoezepoes
sorry
maar ik ben weg hier!

:*
(1) de photos

[21 Jun 2005|03:14pm]

mywindow
Ons nieuwe thema van deze week is:

'Van niets tot iets'

Korte beschrijving van het thema; Je kent ze wel, de macro's van alledaagse voorwerpen, de foto's waarop een plastic fles tot kunstobject gebombardeerd wordt. De opdracht van deze week is; Maak die foto! Maak van een alledaags voorwerp een foto waarvan jij vind dat ie kunstzinnig is.

- Je kunt insturen tot 29 Juni
- Je mag meerdere foto's insturen maar kies er één voor het thema
- Zet in je lj-cut of onderwerp iets dat met het thema te maken heeft


& Nu verwachten we wat activiteit hier!
de photos

The Sheer @ Mundial & Racoon @ Op de Tôffel [20 Jun 2005|01:37pm]

mywindow
KlikCollapse )
de photos

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]