?

Log in

No account? Create an account
03 May 2014 @ 08:25 pm
Title: hinay hinay sa paluan pag may time
Character/Pairing: hankyung/heechul and others
Rating: pg-13
Genre: au: high school + vball
Warning: grammatical errors + kasabawan
Language: Filipino
Summary: "Oy Heechul, akala ko ba galit ka kay Hankyung dahil tinamaan ka niya sa mukha eh parang nagustuhan mo naman ata?"