October 14th, 2011

Панізнік Сяргей, Золкая зёлка | Камунікат.org

Золкая зёлка
вершы
Панізнік Сяргей

Прачнецца Край / З дубровамі і пушчамі, / Ускоціць сонейка / На свае вяршаліны,- / I росамі акропіцца / Гаючымі, / I апаўюцца / Туманамі-шалямі / Імшарыны. / Магутна / ў старажытнага / бароўя Пад муравой / карэнні Заварушацца. / О колькі зёлкавага / Добрага здароўя / Усім у гэты час уручыцца! // (Зельнік - старадаўняя кніга з апісаннем лекавых раслін; траўнікавая кніга) Болей...

Кніганоша, 10 | Камунікат.org

Кніганоша
інфармацыйны бюлетэнь
10

Беларусь превыше всего! (О национальной беларуской идее). Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса. – Смоленск: Посох, 2011. – 240 с. – (Неизвестная история) Ідэалогія любой нацыянальнай дзяржавы павінна грунтавацца на дакладна сфармуляванай нацыянальнай ідэі. Гэты тэзіс надзвычай актуальны для Беларусі, дзе тытульная нацыя складае 83% насельніцтва. Нягледзячы на здабытую каля 20 гадоў таму незалежнасць, беларуская нацыянальная ідэя яшчэ не выпрацавана. Прычыны – панаванне сялянскай псіхалогіі, папулярнасць тэорыяў сацыялістычнага толку, а таксама шэраг іншых фактараў. Аўтары артыкулаў, сабраных у кнізе, разглядаюць змест нацыянальнай ідэі пад рознымі пунктамі погляду і даюць адказы на пытанні. У сукупнасці гэтыя адказы канструююць нацыянальную ідэю, адэкватную сучаснаму перыяду нашай гісторыі. Болей...

Брыль Янка, Парастак | Камунікат.org

Парастак
запісы i эсэ
Брыль Янка

Новая кніга народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля — гэта своеасаблівы працяг лірычнай споведзі аўтара пра свет i пра сябе, пра людзей далёкіх i блізкіх, пра свой радавод. Прызнаны майстра прозы шчодра дзеліцца з чытачамі багаццем сваёй душы, шырока расчыняючы брамы скарбаў свайго жыцця, па якім ён ідзе з нязменнай мудрасцю i дабрынёю. Болей...